قیمت فروش انواع کیت تست اعتیاد ادراری در منزل

کیت تست اعتیاد ادراری در منزل

انواع کیت اعتیاد ادراری – تک تستی و چند تستی آبون ABON و سایر برندها . آزمایش تست اعتیاد توسط کیت در منزل

کیت های تست اعتیاد مواد مخدر بهترین تست ها جایگزین تست اعتیاد به مواد مخدر از طریق آزمایش خون می باشد .کیت تست اعتیاد انواع مختلفی دارند که در برخی از آنها هر کیت فقط یک نوع ماده مخدر و برخی از کیت ها چند کاره هستند و همزمان پاسخ آزمایش تست اعتیاد چند ماده مخدر را با هم نشان می دهند . از سایر مزایای این کیت استفاده راحت در منزل می توان اشاره کرد .

راحت ترین راه جهت تست اعتیاد و راهی جایگزین برای انجام تست اعتیاد به وسیله آزمایش خون استفاده از انواع کیت های تست اعتیاد مواد مخدر است که در انواع تک تستی و چند تستی شامل کیت اعتیاد مت آمفتامین و آمفتامین ، کیت تست اعتیاد مرفین ، کیت تست اعتیاد متادون ، کیت اعتیادب2  ، کیت تست اعتیاد ترامادول ، کیت تست اعتیاد شیشه و گل ، کیت اعتیاد سه تستی ، کیت تست اعتیاد چهارتستی می باشد . در برخی مواقع تست آزمایش اعتیاد مشخص بوده و از کیت های تک تستی اعتیاد استفاده شده تا میزان مصرف و یا صحت مصرف مشخص شده ولی در برخی مواقع ممکن است نیاز باشد تا از بیمار آزمایش اعتیاد ادراری همه مواد مخدر گرفته شود و در این مواقع است که از کیت تست اعتیاد چند تستی استفاده می شود و می توان همزمان از چندین ماده مخدر تست گرفت .