دستگاه کرایوتراپی و فریز کردن

توضیحات

همواره امکان  به وجود امدن انواع بیماری های پوستی وجود دارد چرا که متاسفانه در شرایط آب و هوایی بسیار الوده ای قرار گرفته ایم و با وجود رعایت نظافت شخصی و بهداشت باز هم ممکن است در اثر همین هوای الوده دچار اسیب پوستی و تاول ها و زگیل ها شویم. یکی از این شیوه های درمانی مدرن و موثر برای این بیماری های پوشتی کرایو تراپی نامیده می شود. کرایوتراپی یک روش مدرن درمانی است که وسیله ی آن دستگاه کرایو تراپی و فریز کردن می باشد. دستگاه کرای وتراپی و فریز کردن دارای مخزنی دوجداره و عایق می باشد که درون آن نیتروژن و یا ازت مایع قرار گرفته است. در زمانی که گاز نیتروژن یا ازت مایع به وسیله ی دستگاه کرایوتراپی و فریز کردن به پوست  صدمه خورده ی مریض پاشیده می شود دمای پوست مورد نظر خیلی زیاد کم شده تا جایی که بافت های آن ناحیه به درجه ی یخ بستگی رسیده و به مرگ سلولی دچار می شود. این کار سبب می شود که بعد از طی بازه ی زمانی کوتاه سطح پوست به یک برجسنگی سفید دراید و با گذشت زمان از بدن فرد مریض جدا می شود. بعد از این مراحل ، بدن شخص کاملا معمولی و عادی سلول های نو تولید می کند و باعث رفرش دوباره ی آن ناحیه از پوست می شود و دیگر جای هیچ لکه ای باقی نمی ماند. راه درمان ذکر شده کرایوتراپی نام دارد  و در همه ی دنیا انجام می شود .

قیمت دستگاه کرایوتراپی و فریز کردن

به علت این که سازندگان دستگاه کرایو تراپی و فریز کردن متعدد می باشند قیمت این دستگاه نیز متناوب است. برای خرید و اگاهای از قیمت دستگاه کرایو تراپی و فریز کردن هم اکنون با ما تماس بگیرید. پیشاپیش از حسن انتخاب شما صمیمانه متشکریم.